Ruitenwisser

Wie wil er nou niet
wat mooi is, wat helder en goed?

Jammer is het dan wel weer
dat jouw mooi en zo niet de mijne
is, hoewel, dat is anderzijds
wel mooi op zich.

Hoe zou je anders de ware ontmoeten?
En was het dan geen dooie boel?

Wat mooi is voor de één
kan het ultieme zijn voor een ander

Alleen wil ik wel zeggen:
wat mooi is, daar kan je mee, of méér mee, vooruit.

Ongekend

In gruzelementen, in duigen, geen idee
van richting, geen reden; zo in leven
dan wil ik mij laten gelden, dat ik ben
niet niets, niet om over het hoofd te zien

zonder talent om me uit te drukken
in taal, muziek of beeld
dan grijp ik het naaste
vergrijp ik me aan mijn naaste
grijp ik naar geweld

Breek ik af wat heel is
Ik sta buiten dat geheel
Nietig ben ik, zegt de wereld?
Laat mij dan ook maar vernietigen
Laat de wereld dan maar barsten

Of leer mij kennen
Laat mij leren
Laat mij toe.

[ Of het op mij slaat?
Ik ben Job. ]

rellen geldingsdrang vernielingen vernietigen

Bij de sluis

Bij het sluisje zag ik van achteren
een man staan
in plastic pak
alsof ie stond te piesen
zo in vol ornaat
maar hij stond alleen maar te hengelen
naar wat vis in een ieniemini wak
waarbij ie z’n hengel zo voor zich uitstak.
[Nee, geen foto]

Bij voorbaat had ik meelij
met de vis, die ging voor de bijl
aan de haak, in het droge, in het net
in de emmer, in de pan

Maar ook de vis is zo onschuldig niet
als die larfjes of ander leven eet
tot mijn nooit vergoten verdriet
Het leven is al leed en beet.

Plat

Machtig zijn woorden
en zinnen
verhalen
die je verlokken
eens te meer als ze zijn gedeeld

Je bent de enige niet
die meent dat de aarde plat is.

Win-win? [ voor niets gaat de zon op ]

Het vliegt je om de oren:
de spreuken en gezegdes
de zalven en diëten
de coaches en de inzichten
en niet te vergeten de pillen
en boeken vol selfcare
ontspanning op bestelling
ontlading in een veilige omgeving
samen, eventueel in het groen
je grenzen verleggen

Eenmaal, andermaal? Verkocht!

Op lemen voeten

Zou de paus wel echt geloven
in god en satan, in hemel en hel?
En de martelaar, zelfmoordterrorist?
Die ook?

Altijd maar zo zeker weten
zonder ooit maar een barstje
in hun weg van geloof?
Zo hard, zo broos

Wat moet je dan ook
anders dan buigen of barsten
tegen een wereld en de mens
die alleen al door zijn bestaan
getuigt van tegenstrijdigheid?

Barsten van onverzoenlijkheid en haat
tegen, tegen, tegen alles en iedereen
behalve wie op jouw standpunt staat

Waar ben je
als je je geloof achter je laat?

Matrix

Geef ons heden
ons dagelijks brood
en spelen
Een vakantie daar
een reisje hier
geld
voor plezier, vertier
Komt allen bij elkaar
voor of zelfs in een scherm zogezegd
nemen we het allen waar
ziende blind wat ik u brom
op ons rug aan de kant gelegd.

Vakantie

Reizen deed je als sloeber
maar als soldaat
of als dagloner of als matroos
overal waar werk was
om te kunnen eten

Wie geld genoeg had
ja, die kon voor avontuur of ontwikkeling
landen verkennen of zelfs de hele wijde wereld
vol witte plekken nog voor de witten
– terra incognita –
zelf vreemde duivels voor hen die daar leefden

Nu lijkt het wel de gewoonste zaak van de wereld
om overal ter wereld heen te gaan
bevestigd door een niet aflatende stroom
woorden en berichten, filmpjes en foto’s
die men steeds weer van elkaar ziet
van overal en van nergens
En de wereld is ook mooi
óók mooi, al wordt die allengs kleiner.

Ga op vakantie, zolang het nog kan
Misschien wordt reizen wel weer heel bijzonder
meer zelfs dan het was een eeuw of wat geleden.

foto Job Antoine Uitzicht vanaf pension Haus Alpina te Werfenweng

Bliep-bliep

O, nee toch
niet overal, lang niet overal
noch alle dagen
trad de mens de aarde met voeten
waar die nu bivakkeert en raast en vliegt
zonder besef van waarvandaan
anders dan uit de moeder en van de vader
zonder besef van waarheen
anders dan dat ten minste dit hier en nu stopt
op een gegeven moment

en dan steeds maar met alles wat ons is gegeven
er zoveel mogelijk van te maken, van dit leven
met horten en met stoten
het je eigen maken
een sprookje
over en uit.