Peinst weer, raak of niet

Een spiegelbeeld is niet echt
Een fantasie is niet echt
Goed en kwaad zijn niet echt

Behalve dat ze op hun manier echt zijn.
En zoals het ook geen zin heeft om te zeggen dat alle spiegelbeelden of fantasieën cq verbeeldingen dan niks waard zijn – het zijn en blijven beelden waar je tóch niet omheen kunt (althans sommigen, of velen) – zo heeft het ook geen zin om te stellen dat de constatering dat goed en kwaad in wezen, in zeker zin of hoe je dat ook wilt zeggen, niet bestaan zou betekenen dat dat alle goed en kwaad relatief maakt, niks voorstelt, niet bestaat; het punt is juist dat, al is alle goed en kwaad resultaat van en afhankelijk van het denken en handelen van de mensen zelf, dat het in die zin wel degelijk bestaat en ook de bewering zelf, dat goed en kwaad niet bestaan, of dat alles betrekkelijk is, niets anders is dan een uiting die bijdraagt aan wát en hoe zaken als goed en kwaad worden bezien….

Ook al is wat je goed en kwaad noemt, wat je zelf als slecht of verkeerd of fout ervaart, het resultaat van wat je allemaal ingeprent krijgt of genetisch meekrijgt van jongs af aan, dat maakt het weliswaar dus betrekkelijk, maar niet minder werkelijk, niet dat je net kan doen alsof goed en kwaad niet bestaan… althans, niet zonder risico om daar door anderen en de maatschappij evt. hard op afgerekend te worden.

Wat goed en kwaad is bepalen wij zelf. Daarmee is het subjectief, kan je zeggen. Maar hoe mooi zou het zijn als we als mensen bijvoorbeeld gewoon in vrede en met respect voor anderen – voor alles – zouden kunnen leven? Dat we als mensen goed en kwaad onderscheiden, stelt ons best wel voor een mooie uitdaging, zou je ook kunnen zeggen.

(Kauw er maar op) (of niet)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *